Start
| Tjänster | Produkter | Information | Kontakt | Integritetspolicy | Våra Lediga Tjänster

 
 
 
Integritetspolicy
 
 


 

Umeå Första Sotningsdistrikt AB, org. nr 556243-0362, värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi har som mål att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och våra samarbetspartners.


 
 Insamling av personuppgifter

 

Vi samlar in personuppgifter från kunder samt samarbetspartners för att kunna hålla vårt kundregister uppdaterat och ha adekvat information om de fastigheter vi besöker i vårt arbete.

Personuppgifter vi behandlar är ditt för och efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mailadress och personnummer.
Vid vissa arbeten kan foton tas av t ex din eldstad eller fastighet.

Information som lämnas via mail eller muntligt via telefon kommer att sparas i vårat register.

 Behandling av personuppgifter

 

Vi behandlar dina tidigare nämnda personuppgifter för att:

  • som en del i vårt myndighetsutövande kunna utföra sotning och brandskyddskontroll av eldstäder.
  • identifiera dig som fastighetsägare till den fastighet vi besöker.
  • fakturera och hantera din inbetalning.
  • kontakta dig gällande arbete som skall utföras i din fastighet.
  • ansöka om ROT-avdrag i de arbeten det är berättigat och begärts.
  • skicka meddelande via post om aktuella erbjudanden.
  • kunna dokumentera fakta och säkerställa anmärkningar med hjälp av foton.


 Överföring av personuppgifter

 

Dina personuppgifter överförs till våra samarbetspartners t ex, utskriftsservice, e-postleverantör, faktura och bokföringsleverantör, inkasso, skatteverket m fl.

 Tidsperiod för behandling och lagring

 

Vi behandlar bara personuppgifter så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslag.

 Dina rättigheter

 

Om du vill veta mer om hur vi behandlar din information kan du begära ett registerutdrag av oss. Du har rätt att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Om vi mottar en begäran om registerutdrag kommer vi att fråga om uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, tex om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Detta gäller inte om vi exempelvis är skyldiga att enligt lag bevara uppgifterna.

 FÖR MER INFORMATION

 
För mer information kontakta oss via mail anneli@umeasotarn.se


 


 

Hela Umeå Kommun - Från Sörbyn i söder till Floda i norr
Umeå första Sotningsdistrikt AB | Formvägen 8E 906 21 Umeå | Tel.090-18 62 65