Start
| Tjänster | Produkter | Information | Kontakt | Integritetspolicy | Våra Lediga Tjänster

 
 
 
Information
 
 Taksäkerhet

 

Sotare riskerar livet varje dag pga dålig taksäkerhet. Varje månad blir 1 sotare allvarligt skadad och det är 1 för mycket.

Den största orsaken till olyckorna är att glidskydd vid takfoten saknas eller att markstegen på något sätt är felaktig.

Ett glidskydd kostar 200 kr så det är väl inget att fundera på.

Vi tror inte att någon fastighetsägare vill orsaka en personskada så ta ditt ansvar och kontrollera dina takskyddsanordningar och komplettera det som saknas eller är felaktigt.

Vi säljer både glidskydd och taksteg så kontakta oss på kontoret 090-186265 så kan sotare leverera när han är i närheten eller så finns det att köpa på kontoret på Formvägen 8 E på Ersboda.


För mer information gå in på www.taksäkerhet.se Förberedelser inför sotning/bsk

 

Ta ut din aska ur eldstaden, elda ej samma dag som vi ska komma inte sent på kvällen om du har en morgontid.
Vi värnar om god arbetsmiljö för våra sotare därför ska takstege samt glidskydd finnas och vara väl underhållen innan sotare kommer. Markstege ställs upp av fastighetsägare före besöket.
Skor är en skyddsutrustning och kommer att användas inne i huset, har ni känsliga golv var vänlig täck med tidningar innan besöket.
Vintertid ska väg vara skottad fram till stege.
El uttag eller skarvsladd ska finnas i närheten av eldstaden samt sothink med lock av obrännbart materiel. Sothink använd inte alltid, endast vid stor sotmängd.
Tillträde till fastighet vid aviseringstid.

Förhindra extra kostnader
Händelser som kan tillföra extra kostnader

Steguppställning/hämtning av oss.
Att takskydd inte är säker att beträda (omavisering)
Vi har tyvärr begränsande möjligheter att anpassa speciella tider eftersom våra priser är anpassade efter att vi sotar fastigheterna områdesvis
Om ni vill ha en annan dag kan det tillkomma extra resekostnad om vi inte befinner oss i området. Kostnaden kan variera beroende på vart ni bor.
Om vi inte får tillträde till fastighet vid aviserad tid.

 Skydda din Skorsten

 

Nu är det viktigare än någonsin att skydda sin skorsten, gör det innan den vittrar sönder!


Vi mätar upp din skorsten och monterar skorstensskydd med öppningsbart tak som förhindrar att fukt förstör din skorsten och hindrar kajor att bygga bon. Har du ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk för mögelsvamp som förorsakar hälsovådlig lukt i bostaden.

 Eldningstips

 

När du installerat din eldstad på ett korrekt sätt är det dags att börja använda den. Det är dock viktigt att du eldar på rätt sätt och med rätt bränsle. Ett felaktigt eldande kan leda till att eldstaden eller rökkanalen blir för varm vilket i sin tur kan leda till en brand. Även eldning med felaktigt bränsle ger på sikt till en ökad risk för brand.

För mer eldningstips gå in på www.eldaratt.se 


 

Hela Umeå Kommun - Från Sörbyn i söder till Floda i norr
Umeå första Sotningsdistrikt AB | Formvägen 8E 906 21 Umeå | Tel.090-18 62 65