Start Tjänster Arkiv Kontakt Information Produkter

 

 

 

 

Om sotning
Sotningen skall utföras av den lokale skorstensfejarmästaren eller någon av hans medhjälpare. Normalt håller de reda på när ett objekt skall sotas och aviserar i god tid till fastighetsägaren att det är tid att sota. Vanligen anges då en viss tid då sotningen skall ske. Skulle tiden vara olämplig kan fastighetsägaren vända sig till skorstensfejarmästaren och komma överens om en annan tid. Om ingen kan vara hemma när skorstensfejaren kommer bör man i förväg komma överens om hur denne skall få tillträde till fastigheten.

Centrala Umeå | Holmsund | Obbola | Sävar | Holmön
© 2004 Umeå första Sotningsdistrikt AB Formvägen 8E 906 21 Umeå Tel.090-18 62 65 Fax.090-18 62 68